ALLANA HIJAB

ALLANA HIJAB
Whatsapp 012-6144924 NOW For Guaranteed Special Free Gift

Wednesday, September 25, 2013

Laksanakan Syarat Wajib Kad Pengenalan Umur 12 Dan 18

Bahasa melambangkan bangsa. Itu kata P.Ramlee. Malah terbukti bahasa adalah alat utama untuk menyatukan Negara seperti Indonesia yang mempunyai 300 suku bangsa dengan 700 bahasa utama tetapi kesemua 300 juta rakyatnya bisa bertutur Bahasa Indonesia. Malahan, Presiden Barrack Obama yang hanya tinggal di Indonesia dari usia 6 hingga 10 tahun juga petah berbicara dalam bahasa Indonesia dan masih mampu beberapa frasa hingga kini.

Lebih membanggakan mengikut Buku Undang Tubuh Indonesia, pada tahun 1947, Republik Indonesia bersetuju menjadikan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan Indonesia.

Jelas, hanya bahasa mampu menyatukan kaum baik Negara pelbagai kaum ie Malaysia, Indonesia, Singapore, Amerika, Perancis mahupun negara satu kaum seperi Jepun, China, Thailand, Arab, Korea dll.

Sejajar dengan revolusi pemikiran manusia yang ditunjangi dunia maya internet, maka sudah tiba masanya untuk Malaysia memperkenal syarat wajib pendaftaran kad pengenalan semasa rakyat Malaysia berumur 12 tahun dan 18 tahun.

Pemohon hendaklah membaca sebuah teks dari akhbar Bahasa Kebangsaan tidak kurang dari 200 patah perkataan dengan frasa, sebutan, nahu dan dialek yang tepat dan betul. Ia boleh diperluaskan sehingga ke semua peringkat mengikut peredaran masa sesuai dengan kelahiran fasa pertama pelaksanaan.

Pemohon yang tidak berjaya akan dihantar ke Kelas Khas Bahasa Kebangsaan secara percuma dan diajar sehingga berjaya.

Malahan, Kerajaan juga boleh menaikkan cukai berpuluh kali ganda keatas akhbar berbahasa bukan kebangsaan dan akan memberi pelepasan kenaikan cukai malahan intensif khas jika mereka menyediakan akhbar sisipan dalam Bahasa Kebangsaan dan juga kolumn khas untuk Bahasa Kebangsaan.

Selain itu, sepertimana Indonesia, Kerajaan juga boleh memperkenalkan intensif khas dan pelepasan cukao bagi penterjemah buku kepada Bahasa Kebangsaan.

Dengan ini pada tahun 2020, diharap semua rakyat Malaysia dapat bertutur Bahasa Kebangsaan dengan betul dan tepat dan Malaysia dapat disatukan.

Tiada masalah untuk Kerajaan melaksanakan kerana Bahasa Kebangsaan sudah termaktub dalam Undang-undang Malaysia.

No comments: